Výroba dekálů

Nejdůležitější po stavbě modelu soutěžáků je vlastní barevná verze – polepy. Lámal jsem si hlavu jak na to. Grafický návrh pro mě není problém, ale co dál? Jakou cestou se vydat. Polepy na samolepicí fólii zavrhuji. V měřítku 1:43 je to nemodelové. Cesty dál se rozdělují:
– dekály (vodní obtisky)
– tisk (tampónový, digitální)

Rozhodl jsem se s ekonomických důvodů pro dekály, ale také žádná láce, nicméně horší je dlouhá dodací lhůta od výrobců dekálů a vyšší ceny s velkým počtem kusů dekálů.

Pak je další možnost tisknout na obtiskový papír v domácích podmínkách na vlastní laserové tiskárně. Tato varianta je ekonomicky schůdná a hlavně rychlá, ale velká nevýhoda je, že nelze tisknout bílou a také odstíny kovů (stříbrná, zlatá, hliník).

Po několika zkouškách jsem od domácího tisku upustil a nechávám si obtisky tisknou na profesionální digitální tiskárně s tiskem bílé na zahraniční obtiskovou fólii. Výsledek je výrazně lepší než na domácí laserové tiskárně, barvy nejsou transparentní a vykreslení detailů je výrazně jemnější jak obtisky vyrobené sítotiskem. Digitální tisk je prováděn všemi barvami najednou a tak není problém se soutiskem, barvy vrství v relativně silné vrstvě a tak jsou syté. Nevýhodou zůstává nemožnost tisku kovových odstínů a některé světlé odstíny přechází do rastru, který je však jemnější jak na domácí laserovce a tak pouhým okem není téměř zřetelný. Dokáži se s těmito obtisky srovnat kvalitou se zahraničním výrobcem Rally Decals Shop, který využívá stejnou technologii tisku.